کاسه و سطل سیتک

محصولات تولیدی این شرکت با استفاده از پلیمر های پایه نشاسته و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی تولید می گردد

سطل ۱۰۰۰cc

ظرفیت: ۱۰۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازگار با محیط زیست

سطل ۱۸۰۰cc

ظرفیت: ۱۸۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازگار با محیط زیست

کاسه بزرگ

ابعاد  : ۶۵×۱۶۸ میلی متر

ظرفیت: ۱۰۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

کاسه خورشتی ۳۰۰cc

ابعاد: ۵۴×۱۱۲ میلی متر

ظرفیت: ۳۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

کاسه خورشتی ۵۵۰cc

ابعاد: ۹۰×۱۱۲ میلی متر

ظرفیت: ۵۵۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازگار با محیط زیست

کاسه کوچک

ابعاد: ۴۵×۱۱۱ میلی متر

ظرفیت: ۳۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست