لیوان سیتک

محصولات تولیدی این شرکت با استفاده از پلیمر های پایه نشاسته و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی تولید می گردد

لیوان ۱۷۰cc

ابعاد  : ۸۵×۷۵ میلی متر

ظرفیت: ۱۷۰cc

مناسب برای نوشیدنی سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

لیوان ۳۰۰cc

ابعاد  : ۱۱۰×۸۵ میلی متر

ظرفیت: ۳۰۰cc

مناسب برای نوشیدنی سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

لیوان ۵۰۰cc

ابعاد  : ۱۲۵×۹۵ میلی متر

ظرفیت: ۵۰۰cc

مناسب برای نوشیدنی سرد و گرم

سازکار با محیط زیست