ظرف غذا سیتک

محصولات تولیدی این شرکت با استفاده از پلیمر های پایه نشاسته و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی تولید می گردد

تک پرس بدون درب

ابعاد: ۵۰×۱۵۵×۲۲۰ میلی متر

ظرفیت: ۱۰۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست

تک پرس دربدار

ابعاد: ۹۱×۲۱۳×۳۲۱ میلی متر

ظرفیت: ۱۰۰۰cc

مناسب برای غذاهای سرد و گرم

سازکار با محیط زیست