اسباب غذاخوری سیتک

محصولات تولیدی این شرکت با استفاده از پلیمر های پایه نشاسته و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی تولید می گردد

چنگال

ابعاد (طول) : ۱۵۵ میلی متر
مناسب برای انواع مواد غذایی سرد و گرم
سازکار با محیط زیست

قاشق

ابعاد (طول) : ۱۵۰ میلی متر
مناسب برای انواع مواد غذایی سرد و گرم
سازکار با محیط زیست

کارد

ابعاد (طول) : ۱۴۷ میلی متر
مناسب برای انواع مواد غذایی سرد و گرم
سازکار با محیط زیست