برای تهیه محصولات شرکت زیست فناوری سیتک می توانید به تمامی فروشگاههای ظروف یکبار مصرف معتبر کشور مراجعه فرمایید.

به منظور درخواست پیوستن به خانواده سیتک بعنوان عامل یا نماینده فروش لطفا اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید: