0902-2004368

031-53309900

sales@bio-ctech.com

کاراکتر سیتک

برای تهیه محصولات شرکت زیست فناوری سیتک می توانید به تمامی فروشگاههای ظروف یکبار مصرف معتبر کشور مراجعه فرمایید.

به منظور درخواست پیوستن به خانواده سیتک بعنوان عامل یا نماینده فروش لطفا اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید: